Home /Leczenie /Wady twarzoczaszki

Chirurgiczne leczenie wad twarzoczaszki

Wady twarzoczaszki związane są z zaburzeniami rozwojowymi struktur twarzowej części czaszki w życiu zarodkowym. Do najczęstszych wad rozwojowych zlokalizowanych w obrębie sklepienia czaszki i w górnym piętrze twarzy należą przedwczesne zarośnięcia szwów czaszkowych, dyzostozy czaszkowo-twarzowe oraz dystopie oczodołów. Leczenie chirurgiczne tych deformacji czaszkowo-twarzowych przeprowadza się głównie u dzieci i młodzieży.