Home /Leczenie /Wady twarzoczaszki

Chirurgiczne leczenie wad twarzoczaszki

Wady twarzoczaszki związane są z zaburzeniami rozwojowymi struktur twarzowej części czaszki w życiu zarodkowym. Do najczęstszych wad rozwojowych zlokalizowanych w obrębie sklepienia czaszki i w górnym piętrze twarzy należą przedwczesne zarośnięcia szwów czaszkowych, dyzostozy czaszkowo-twarzowe oraz dystopie oczodołów. Leczenie chirurgiczne tych deformacji czaszkowo-twarzowych przeprowadza się głównie u dzieci i młodzieży.

zespół aperta

Zespół Aperta

Zespół Aperta to uwarunkowany genetycznie zespół wad wrodzonych, obejmujący wrodzone zarośnięcie szwów czaszkowych oraz palcozrost. Większość przypadków jest jednak sporadyczna.

Zespół Crouzona

Zespół Crouzona

Choroba genetyczna o najprawdopodobniej autosomalnym dominującym typie dziedziczenia. Uszkodzony gen prowadzi do poważnych deformacji czaszki.

 

Zespół Möbiusa

Zespół Möbiusa

Rzadki zespół wad wrodzonych, na którego obraz kliniczny składa się szereg zaburzeń neurologicznych. Ludzie z tą chorobą nie mogą się uśmiechać, marszczyć brwi, mrużyć oczu…

Zespół Treachera Collinsa

Zespół Treachera Collinsa

Cechami wyróżniającymi zespół Treacher-Collins’a od innych, są wyraźne anomalie twarzy (m.in. skośne oczy, mała, cofnięta bródka, niedorozwój małżowin usznych).”

Zespół obojczykowo-czaszkowy

Zespół obojczykowo-czaszkowy

Rzadka choroba genetyczna dziedziczoną autosomalnie dominująco. Mutacja znajduje się na 6 chromosomie w obrębie genu RUNX2 odpowiedzialnego za powstawanie struktur kostnych.

Zespół Parry’ego-Romberga

Zespół Parry’ego-Romberga

Zespół Parry’ego-Romberga to rzadka choroba objawiająca się postępującą atrofią tkanek miękkich połowy twarzy. Występuje w okresie szkolnym to jest miedzy 5-15 rokiem życia. Statystycznie częściej dotyka kobiet.

Zespół Pierre’a Robin’a

Zespół Pierre’a Robin’a

Zespół wad wrodzonych twarzoczaszki, wynikający z zaburzenia rozwoju żuchwy w okresie embrionalnym zarodka. Częstość jego występowania ocenia się na 1:8.500 urodzeń lub rzadziej.

Zespół Pfeiffera

Zespół Pfeiffera

Zespół Pfeiffera jest dziedzicznym zespołem należącym do kraniosynostoz (przedwczesne zarośnięcie szwów czaszki) i charakteryzuje się wadami wrodzonymi twarzoczaszki.