ul. Dobrego Pasterza 118c/lu6, Kraków

Czym zajmuje się chirurg stomatolog?

Czym zajmuje się chirurg stomatolog?

Czym zajmuje się chirurg stomatolog?

Chirurg stomatolog powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ortodoncji, periodontologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, anestezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, okulistyki, orzecznictwa medycznego, onkologii klinicznej, chirurgii stomatologicznej.

Chirurg stomatolog posiada szczegółową wiedzę na temat chorób twarzoczaszki, tkanek miękkich twarzy, jamy ustnej i szyi. Zajmuje się również niektórymi chorobami stomatologicznymi, jak np. choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, wady zgryzu, parodontoza

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez chirurga stomatologicznego:

 • chirurgiczne usuwanie zębów: mlecznych, stałych, zatrzymanych,
 • implanty zębów,
 • resekcja wierzchołka korzenia zęba,
 • plastyka wyrostka zębodołowego,
 • chirurgiczne leczenie chorób przyzębia,
 • nacięcie i drenaż ropni zębopochodnych: wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych,
 • wyłuszczenie torbieli zębopochodnej kości szczęk,
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego w chorobach zatok przynosowych,
 • usunięcie kamieni z przewodu wyprowadzającego ślinianki podżuchwowej,
 • usunięcie torbieli małych gruczołów ślinowych,
 • usunięcie nadziąślaka,
 • chirurgiczno-ortopedyczne leczenie złamania szczęk,
 • chirurgiczne oraz zachowawczo-ortopedyczne leczenie złamań zębów oraz wyrostka zębodołowego,
 • chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy,
 • osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy,
 • rekonstrukcja żuchwy z użyciem przeszczepów autogennych,
 • rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów,
 • chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją,
 • rekonstrukcji tkanek miękkich jamy ustnej za pomocą plastyki miejscowej, przeszczepów błony śluzowej, jamy ustnej oraz skóry,
 • zabiegi rekonstrukcyjne czaszki z użyciem płatów i przeszczepów,
 • zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych,
 • wieloetapowe rekonstrukcje tkanek miękkich i kości z użyciem materiału własnego oraz implantów,
 • wstawianie wszczepów zębowych,
 • sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego,
 • chirurgiczne leczenie nowotworów łagodnych i zmian guzopodobnych jamy ustnej oraz twarzowej części czaszki,
 • resekcja szczęki z powodu nowotworów,
 • częściowa resekcja żuchwy z powodu nowotworów,
 • trepanacja czaszki,
 • przygotowanie wyrostka zębodołowego do założenia wszczepów śródkostnych,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • znieczulenie nasiękowe, przewodowe i regionalne,
 • wycięcie guzów podstawy przedniego dołu czaszki,
 • intubacja nosowo-tchawicza,
 • intubacja ustno-gardłowa i ustno-tchawicza,
 • tracheotomia, tracheostomia,
 • nakłucie i drenaż opłucnej.

Diagnostyka przeprowadzana jest w oparciu o sprzęt radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Należą do niej zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, zgryzowo-skrzydłowe, pantomograficzne) oraz zewnątrzustne (zatok obocznych nosa, telerengenogramy czaszki).

Badaniami uzupełniającymi są: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badanie USG i sialografia (umożliwia dokładne i wyraźne obejrzenie systemu przewodów wyprowadzających ślinianki).