Home / Chirurgia stomatologiczna / Czym zajmuje się chirurg stomatolog?

28
Mar
Czym zajmuje się chirurg stomatolog?
Czym zajmuje się chirurg stomatolog?
  • Vip Dent
  • 0 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Chirurg stomatolog powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ortodoncji, periodontologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, anestezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, okulistyki, orzecznictwa medycznego, onkologii klinicznej, chirurgii stomatologicznej.

Chirurg stomatolog posiada szczegółową wiedzę na temat chorób twarzoczaszki, tkanek miękkich twarzy, jamy ustnej i szyi. Zajmuje się również niektórymi chorobami stomatologicznymi, jak np. choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, wady zgryzu, parodontoza

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez chirurga stomatologicznego:

– chirurgiczne usuwanie zębów: mlecznych, stałych, zatrzymanych,
implanty zębów,
– resekcja wierzchołka korzenia zęba,
– plastyka wyrostka zębodołowego,
– chirurgiczne leczenie chorób przyzębia,
– nacięcie i drenaż ropni zębopochodnych: wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych,
– wyłuszczenie torbieli zębopochodnej kości szczęk,
– plastyka połączenia ustno-zatokowego w chorobach zatok przynosowych,
– usunięcie kamieni z przewodu wyprowadzającego ślinianki podżuchwowej,
– usunięcie torbieli małych gruczołów ślinowych,
– usunięcie nadziąślaka,
– chirurgiczno-ortopedyczne leczenie złamania szczęk,
– chirurgiczne oraz zachowawczo-ortopedyczne leczenie złamań zębów oraz wyrostka zębodołowego,
– chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy,
– osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy,
– rekonstrukcja żuchwy z użyciem przeszczepów autogennych,
– rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów,
– chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją,
– rekonstrukcji tkanek miękkich jamy ustnej za pomocą plastyki miejscowej, przeszczepów błony śluzowej, jamy ustnej oraz skóry,
– zabiegi rekonstrukcyjne czaszki z użyciem płatów i przeszczepów,
– zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych,
– wieloetapowe rekonstrukcje tkanek miękkich i kości z użyciem materiału własnego oraz implantów,
– wstawianie wszczepów zębowych,
– sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego,
– chirurgiczne leczenie nowotworów łagodnych i zmian guzopodobnych jamy ustnej oraz twarzowej części czaszki,
– resekcja szczęki z powodu nowotworów,
– częściowa resekcja żuchwy z powodu nowotworów,
– trepanacja czaszki
– przygotowanie wyrostka zębodołowego do założenia wszczepów śródkostnych,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– znieczulenie nasiękowe, przewodowe i regionalne,
– trepanacja czaszki,
– wycięcie guzów podstawy przedniego dołu czaszki,
– intubacja nosowo-tchawicza,
– intubacja ustno-gardłowa i ustno-tchawicza,
– tracheotomia, tracheostomia,
– nakłucie i drenaż opłucnej.

Diagnostyka przeprowadzana jest w oparciu o sprzęt radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Należą do niej zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, zgryzowo-skrzydłowe, pantomograficzne) oraz zewnątrzustne (zatok obocznych nosa, telerengenogramy czaszki).

Badaniami uzupełniającymi są: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badanie USG i sialografia (umożliwia dokładne i wyraźne obejrzenie systemu przewodów wyprowadzających ślinianki).