Home /O Nas /Certyfikaty

Certyfikaty

1. Urazy i nowotwory twarzowej części czaszki.
2. Nowe trendy w implantologii “T.B.R. ide@ implant system”.
3. Kurs podstawowy Q-implant.
4. Kurs zawansowany Q-implant.
5. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
6. Kurs podstawowy z chirurgii szczękowo-twarzowej.
7. Rozprzeszczenianie się i leczenie ropni i ropowic twarzy.
8. Specyficzne i niespecyficzne zapalenia tkanek miękkich twarzy oraz kości, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
9. Pourazowe krwiaki śródczaszkowe, urazy czołowo-podstawne.
10. Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie złamań oczodołów.
11. Złamania szkieletu czaszkowotwarzowego, ich diagnostyka, klasyfikacja i leczenie.
13. 12. Implantys – udokumentowany sukces.
14. Podniesienie zatoki szczękowej przed implantacją oraz zastosowanie PRF w technikach sterowanej regenaracji kości.
15. Implanty:- Idea – Sztuka – Praktyka.
16. Choroby gruczołów ślinowych, ich diagnostyka, różnicowanie i leczenie.
17. Wrodzone i nabyte wady czaszko-twarzowe, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
18. Nowotwory złośliwe tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie.
19. Stany przedrakowe i nowotwory łagogne tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, różnicowanie i leczenie.
20. Choroby stawu skroniowo-żuchwowego, etiopatogeneza, różnicowanie i leczenie.
21. Choroby zatok szczękowych, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
22. Torbiele kości i tkanek miękich twarzy i szyi, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
23. Tradycja i nowoczesność w implantologii.(PASE)
24. Diagnostyka usg narządów położonych powierzchownie: diagnostyka obrazowa sutka; diagnostyka usg tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi.
25. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Wschód-Zachód.
26. Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jednoczasową implantacją “Ring Technique”.
27. Międzynarodowe Symposium Chirurgi Plastycznej Twarzy.
28. V Warszawskie Spotkanie Implantologiczne.
29. Nowoczesne procedury kliniczne w implantologii stomatologicznej.(EDI-OSIS)
30. Aktualne koncepcje w chirurgii i onkologii głowy i szyi.
31. 17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji – Warszawa.(EAO)
32. Piezochirurgia kości – nowe perespektywy.
33. Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów twarzowej części czaszki i szyi.
34. Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzania tkanakami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.
35. VII Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
36. Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi i podniebienia. Zabiegi dystrakcyjne kości twarzoczaszki.
37. Chirurgia ortognatyczna (Polskie Towarzystwo Chirurgi Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej).
38. Światowy Kongres Implantologiczny (MIS).
39. Deformacje Twarzowo-Czaszkowe. Model postępowania interdyscyplinarnego.