ul. Dobrego Pasterza 118c/lu6, Kraków

Implanty. Najczęściej zadawane pytania

Implanty. Najczęściej zadawane pytania

Implanty. Najczęściej zadawane pytania

Co to jest implant i na czym polega jego działanie?

Implanty kraków. Implant zębowy to wykonana z tytanu śruba o ściśle określonym kształcie i specjalnie przygotowanej powierzchni. Śruba implantologiczna dzięki unikalnym właściwościom tytanu – metalu, który wprowadzony do organizmu i kontaktujący bezpośrednio z jego tkankami, nie jest traktowana jako ciało obce i odrzucana, lecz zespala się z tkankami w procesie zwanym osteointegracją. Lekarz implantolog wprowadza tytanową śrubę do kości szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego korzenia zęba. Na tej śrubie opiera się  porcelanową koronę protetyczną.

Poza odbudową jednego zęba, (czyli założeniem jednej korony), można odbudowywać także całe grupy zębów i wykonywać mosty, uzupełniając w ten sposób brak nawet wszystkich zębów.

Jakie są zalety leczenia implantologicznego?

Implanty to obecnie najlepsza metoda odbudowy brakującego uzębienia, gdyż zamiast maskować pustą przestrzeń, umożliwia pełne estetyczne oraz funkcjonalne odtworzenie utraconych zębów.

Leczenie implantologiczne pozwala przywrócić estetykę oraz funkcje utraconych zębów w najbardziej naturalny sposób. Implant zastępuje naturalny korzeń zęba i jest umieszczany w tym samym miejscu w kości szczęk. Nowy sztuczny ząb wygląda i funkcjonuje tak samo jak ten utracony naturalny.

Implanty zastępują brakujące zęby i nie ma potrzeby niszczenia zębów sąsiednich. Niestety metoda robienia mostu (mostka) w miejsce brakującego zęba wiąże się z koniecznością zniszczenia dwóch sąsiednich zębów. Mimo starania i dobrze przeprowadzonego zabiegu zdarza się czasem, że po jakimś czasie dwa spiłowane zęby psują się. Tym samym w miejsce jednego ubytku po jakimś czasie mamy 3 ubytki, które trzeba uzupełnić. Prostszym i pewniejszym rozwiązaniem jest inwestycja w jeden implant zęba. Zachowujemy pełne zdrowie sąsiednich zębów i utrzymujemy ich funkcję.

Dzięki osadzeniu tytanowej śruby wewnątrz kości, która pełni rolę korzenia, cała siła powstająca podczas żucia na powierzchni sztucznego zęba jest przenoszona bezpośrednio na kości szczęk. Pozwala to na zachowanie prawidłowej struktury i funkcji kości, która pozbawiona ciągłego obciążenia ze strony zębów szybko zanika.

Stabilizują protezy zębowe dzięki specjalnym zatrzaskom mocującym ruchome uzupełnienia protetyczne do implantów. Rozwiązanie to zapewnia komfort w użytkowaniu ruchomych protez zębowych.

Trwałość klasycznego mostu metalowego licowanego ceramiką to około 8-10 lat, a protezy szkieletowej lub akrylowej to około 3-5 lat. Natomiast trwałość implantów jest porównywalna z zębami własnymi i tak samo jak w ich przypadku, jeśli nie dojdzie do poważnego mechanicznego urazu, nie będzie konieczności ich usunięcia.